Boru Profil

1- Sanayi Boruları

Sanayi boruları son derece dayanıklı ürünler olarak çeşitli sektörlerin sanayilerinde sıklıkla kullanılır. En çok kullanıldığı alanlar havalandırma ve iklimlendirme üniteleridir. Birçok sektörün sanayi alanında tercih ettiği sanayi boruları farklı kullanım amaçları ve kullanılan ürüne göre çeşitlilik göstermektedir. Enerji sektörü, sanayi siteleri, gemi gaz tedarik işlemleri, gemi inşaatı veya kimyasal madde taşımacılığı gibi birçok farklı alanda sanayi borusu kullanılmaktadır.

Sanayi Borusu Nedir?

Genel tanımı ile boru, içi boş bir silindir şeklinde olan ve tesisat yapımında kullanılan malzeme demektir. Kullanım ihtiyacı ve alanına göre çelik, demir, plastik, metal gibi malzemelerden imla edilir ve kullanılır. Yine aynı şekilde malzemenin türüne, kullanım alanı ve kalitesine göre farklılıklar gösterebilir.

Sanayi Borusu Kullanım Alanları

Pek çok sektörde kullanım alanı bulan sanayi boruları özellikle inşaat ve yeni yapılan yapılarda kullanılır. Bunun dışında gemi taşımacılığı, kara yolu taşımacılığı, kimyasal taşımacılığı gibi alanlarda da kullan alanı bulmaktadır. İçerisinde kalacak ya da geçecek olan sıvının türü ve yapısına göre sanayi borusunun türü ve iç yapısı da değişmektedir. Alanında öncü firmalardan Çayırova Profil, çeşitli sektörlerdeki farklı kullanım alanlarına yönelik sanayi borusu ihtiyacını uzun yıllara dayanan tecrübe ve uzmanlığı ile üretmekte ve temin etmektedir.

Sanayi boruları şu alanlarda sıkça tercih edilmekte ve kullanılmaktadır; Farklı sanayi tesisleri, otomotiv sektörü, mobilya sektörü, ev aletleri sanayisi, tekstil malzemesi üretim tesisleri ve tekstil üretim merkezleri gibi alan ve birimlerde taşıyıcı yapı malzemesi olarak kullanılır.

2- Galvanizli Borular

Galvanizli borular, galvaniz kireçlenme veya paslanmayı önlemek için boruları çinko ile kaplama yöntemidir. Galvanizleme çelik borulara sıcak daldırma ile yapılır ve borular çinko ile kaplanır. Bu şekilde borularda pas ve kireçlenme önlenir. Ek olarak, bu yöntemle boruların uzun süre kullanılması garanti edilir. Dünyanın en yaygın ürünleri olan ve dayanıklılıkları nedeniyle tercih edilen galvanizli boruları üretilip satılmaktadır.

Galvanizli Boru Nedir?

Galvanizli boruları, galvaniz türlerinden biri olan çeliğin sıcak daldırma yöntemi ile çinko ile kaplanmasıyla elde edilen ürünlerdir. Ancak, ilk önce galvanizlenecek çeliğin özellikleri incelenmelidir. Çelik fosfor ve silikon açısından zenginse, galvanizlenebilir. Günümüzde galvanizli borular, yağışa karşı üstün dirençlerinden ötürü yaygın olarak tercih edilmektedir.

Çayırova Profil Galvanizli Boruların Özellikleri

Galvanizli borular dayanıklı oldukları ve paslanmayı önledikleri için yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, bu ürünlerin düşük maliyetleri tercih oranlarını arttırmaktadır. Galvanizli boru ürünleri inşaat sektöründe tercih edilmektedir, çünkü borulara ihtiyaç duyulan alanlarda paslanma ve kireçlenme yapmazlar.

Kimyasal özelliklerinden dolayı elektrik direklerinde yaygın olarak kullanılırlar. Galvanizli borular bayrak direği yapımında kullanılmaktadır. Fabrikalar ve okullar gibi alanlarda dayanıklı oldukları için kullanılırlar. Yangın koruma tesislerinde, tesisatlar uzun yıllar dayanıklı olmasını ve kireçlenmemesini sağlamak için tercih edilir. Havalandırma sistemlerinde de kullanılabilirler.

3- Doğalgaz Boruları

Günümüzde doğalgaz tesisatları ile ilgili TS 60 47 31 83 TS 208 Ap5 kapsamındaki çelik boruların kullanılmasına izin verilmektedir.

Ayrıca doğalgaz hatlarında kullanılacak Doğalgaz boruları ile ilgili bağlantı yerlerinde yönetmelik gereğince kaynaklı bağlantı zorunlu bir hal almıştır. Bu borularda 65 mm çapındaki oksi-asetilen elektrot ark veya kaynakları ile bir çaptan bir başka çapa azaltma ya da artırma ile ilgili uygulamaları kullanılmaktadır.

Binaların iç kısımlarında düşük bir basınç sistemi ile doğalgaz tesisatlarında kullanılacak bağlantı materyallerine özel basınç testlerinin uygulanması ve sertifikalarının kontrol edilmesi gerekir.

Borular ile ilgili bağlantı parçalarının bütün yüzeyleri kontrol edebilmesi ve pürüzsüz bir şekilde çalıştığının teyit edilmesi hayati önem taşır.

Boru bağlantı elemanlarının dış ve iç yüzeylerinde genel itibariyle çapak, çukur, katmer, çatlak, dikiş gibi izlerin kesinlikle olmaması gerekir. Boru bağlantıları parçalarının tam hava ve sıvı sızdırmayan bir özelliğe sahip olması gerekir.

Çayırova Profil’in Sunduğu Doğalgaz Borularının Özelikleri

Mukavemet değerleri ve kimyasal madde içeriklerinin göz önünde bulundurulması ile en uygun olduğu maddeden üretilmiştir. Kaynak dikişlerinin ultrasonik bir muayeneden geçilmesi, hatta bulunan ürünlerin kesinlikle kullanılmaması gerekir.

Üç çapaklı maddenin tamamen alınması ve kaynak gibi olanların alınması sağlanır. Her bağlantı mekanizmasından belirli bir sayıda materyalin ezilmesi ve şişirmesi testine tabi tutulması uygulamaları vardır.

Doğalgaz Borularının Genel Özelikleri

Doğalgaz tesisatlarının yenilebilir bir hale gelebilmesi amacıyla öncelikle boru tesisatı döşenmesi ve aynı şekilde kontrolden geçmesi gerekir. Bir boru tesisatından kurulumunun başlatılabilmesi amacıyla da özel bir şekilde doğalgaz borularının kullanımı tercih edilir. Su tesisat borusu ya da atık su tesisatı gibi mekanizmalarda kullanılan boru çeşitlerinin ve doğalgaz boru ürünleri ile ilgili farklı bir yapı göstermektedir.

Aynı şekiMe doğalgaz borularının ürün ve içerik ile ilgili özellikleri de diğer çeşitli mekanizmalarla kullanılan boruların özelliklerine göre çeşitlilik ve farklılık gösterir.

Doğalgaz boruları ile ilgili gerek yeraltı döşemelerinde gerekse de bina içi tesisatlarının oluşturulmasında kullanılan doğalgaz borularında deprem, toprak, kayması, heyelan gibi ya da yangın gibi tehlikelere karşı mükemmel bir sağlamlık ile İşlenmelidir.

Herkesin de bildiği gibi doğalgaz borularının içinden geçen doğal gazın yapısı itibari ile patlayıcı ve tahrip edici bir özelliğe sahip olmasından dolayı sızdırmaz ve yüksek teknoloji standartlarına göre üretilmiş olması gerekir. Özellikle de yeni nesil oluşturulmuş ürünlerin tamamı bu noktalara dikkat edilerek yüksek sağlamlık ile üretilmesi gerekir.

4- Su Boruları

Su boruları kısaca, borular içinden sıvı aktarımının söz konusu olduğu yerlerde değerlendirilen önemli bir maddedir. Genellikle iki ana kategoriye ayrılmaktadır. Bunlar temiz su tesisatında kullanılan borular ile dışarı atıklarda kullanılan ve kirli suyu dışa aktarmaya yarayan su borularıdır.

TEMİZ SU TESİSATINDA KULLANILAN SU BORULARI

Temiz su tesisatında kullanılan bu çeşit borular kullanım amacına uygun, temiz suyun kalitesini ve temizliğini etkilemeyen ve korozyona dayanıklı maddelerden yapılmalıdır. Temiz su tesisatında kullanılan bu su boruları farklı malzemelerden ve ham maddeden yapılmış olabilir.

Günümüzde çelik boruların yerini plastik borular almaya başlamıştır. Çelik borunun ömrü, malzemenin kalınlığına ve doğru kullanımına bağlı olarak 10 ve ya 50 yıldır. Ortalama 20 °C sıcaklıkta bu zaman tespit edilmişken basınç ve sıcaklık artması durumunda bu ömür daha da azalmaktadır.

Bina içi soğuk su ve sıcak su tesisatlarında, galvanizli çelik, bakır ve plastik borular kullanılabilir. Günümüzde, galvanizli çelik borulara göre daha uzun süreli bir kullanım, ekonomik ve işçiliğinin kolay olması aynı zamanda fiyat performans açısından iyi olması dolayısıyla plastik borular öncelikle tercih edilmektedir. Fakat sıva üstü tesisatlarda set oluşturulmuş bakır borular estetik yönüyle daha çok tercih edilmektedir

Temiz su tesisatlarında sayaç tarafından su boşaltılması gerçekleştirmek amacıyla yatay borulara % 1 eğim gerçekleştirilmelidir. Açıktan döşenen borular mutlaka birbirine kenetlenmelidir. Boru ekseninin duvardan uzaklığı 3 inçe kadar 4 cm, 3 inç ve daha büyük borularda ise 5 – 6 cm olması gerekmektedir.

Bina dışında toprak altına yerleştirilecek su boruları donmaya karşı önlem oluşturmak için bölgesine göre 60 – 80 – 100 cm derinlikte döşeyerek izolasyon yapılmalıdır. Ayıca ağır vasıta ve yüklü kamyonlar geçecek yerlerde gerekli önlemler etkili şekilde alınmalıdır. Kolektör yapımında kaynak kullanılmamalıdır. Eğer kaynak kullanılması zorunlu ve gerekli ise yeniden galvanizlenme işlemi yapılmalıdır.

ÇELİK BORULAR

Tesisat sistemlerinde sıvı taşıyıcısı (soğuk, buhar ve kaynar su, sıcak su) olarak kullanılan ve çelik maddeden yapılmış galvanizli borular tercih edilir. Bu borular, duvarda sıva altına yerleştirilir ancak döşeme, ıslak zemin altına yerleştirilemez. Bu borular, temper dökümden üretilmiş ek parçalarıyla dişli, vidalı flanşlarla kenetleme yapılır.

Galvanizli çelik su borulara hiçbir zaman sıcak, bükme ve eğme işlemi yapılmaz. Böyle bir işlemde su borusu üzerindeki galvaniz kaplaması deformasyona uğrayacağı için borunun bozulması çabuklaşır. Galvanizli çelik su borular 6 –6,5 m boyunda, iki ucu dişli şekilde üretilir. Dişlerin deforme olmaması için bir ucuna manşon, diğer ucuna ise plastik muhafaza malzemesi takılarak Çayırova Profil adlı firmadan kullanıcıya verilir.

5- Demir Boru

Çayırova Profil olarak sizlere takdim ettiğimiz demir boru modellerinin her biri dünya kalite standartlarına uygun olarak üretilmiştir. Bu sayede çalışmalarınızın güven ve hız kazanmasını sağlayabilirsiniz. Sizlere takdim ettiğimiz demir boru alternatiflerine göz atabilir ve güvenilir bir şekilde sahip olabilirsiniz. Korozyona karşı oldukça direnebilme özelliği bulunan demir borular ayrıca fonksiyonel nitelikleriyle de dikkat çekicidir. Temizlik için zamandan tasarruf sağlamak istiyorsanız, kolay temizlenebilir özellikli demir boruları tercih edebilirsiniz.

Çayırova Profil olarak Bu Alandaki Rolümüz

Çayırova Profil olarak ülkemizde demir çeliğin kullanıldığı her noktada alıcılarımıza hızlı, nitelikli ve güvenli hizmet tedarik ederek, sorunlarınıza sürdürebilir çözümler üretmekten dolayı gururluyuz. Global kaynaklarımız aracılığıyla, son kullanıcılar ile üreticileri hızlıca bir araya getirmek ve baştan sona hızlı, güvenilir ve ekonomik hizmetler sağlamak alıcılarımıza mukabil en temel prensibimizdir.

Nitelikleri Açısından Demir Boru

Çayırova Profil olarak tasarımı paslanmaz materyaller ile yapılarak sizlere takdim edilen demir borular sayesinde dekoratif bir görünüm olanağı da elde etmiş olursunuz. Demir boruların kendi içerisinde iki çeşidi bulunmaktadır. Bunlar paslanmaz çelik çekme ve çelik dikişlidir. Demir boru ölçüleri standartlar göz önünde bulundurularak belirlenmektedir. Fakat şahsa özel olarak da belirlenebilir.

Demir boru ölçülerini istek ve gereksinimlerinize istinaden özel olarak tayin edebilirsiniz. Çayırova Profil olarak büsbütün sizlerden gelen talepler üzerine özel çözümler üretiriz. Dünya kalite standartlarına uygun olarak sunduğumuz demir boru örneklerine göz atıp birçok farklı çalışma sahasında kullanabilirsiniz.

Sanayi borularının kullanımı sıklıkla basınç değerlerinin fazla olduğu sahalardır. Ayrıca bu tip boruların profesyonel bir şekilde kesilmiş olmasına dikkat etmeniz gerekir. Paslanmaz çelik dikişli olarak dizayn edilen borular yüksek basınca rağmen oldukça sağlamdır. Tek parça olarak dökülebilme özelliği olan borular ise sıcak durumdayken değişik kalıplara dökülüp dairesel biçimini kolaylıkla alabilir.

Boru kesim işleminin tamamlanmasının akabinde soğutma işlemine geçilir. Silindir makinelerinin demir boru üzerinde bırakabileceği izler de paklanır. Kesim işlemine geçmeden önce kesinlikle boru ölçülerinin tayin edilmesi ve işaretlenmesi gereken alanlar mevcutsa gerekli işaretlemeler bilirkişi tarafınca yapılmalıdır. Kesim ölçüleri, elde edilen demir boruların parçacıkları alındıktan sonra tekrardan kontrol edilir. İş bitince de bütün temizlik ve bakım işlemleri tek tek uygulanır.

Hangi Sahalarda Demir Boru Kullanılır?

Demir borular, kullanım sahaları geniş olduğundan dolayı oldukça dikkat çeken boru türleri arasında yer edinmiştir. Demir borular günümüzde birçok farklı kesim tarafınca tercih edilmektedir. Çayırova Profil farkıyla ışıldayan yüzeyleri sayesinde de dekoratif açıdan avantaj imkânı elde edeceksiniz. İnşaat sektöründe popüler bir şekilde faydalanılan demir borular ayrıca Okul, Hastaneler, AVM, Endüstriyel Üretim Sahaları ve benzeri oldukça farklı sahalarda da kullanılmaktadır.

Demir borular, kullanım sahalarına bağlı olarak değişik biçimlerde dizayn edilmiştir. Neme mukabil dayanıklı ve ıslak yerlerde kaymamasından dolayı tercih edilir. Endüstriyel sahalar da sıklıkla tercih edilen boru türleri arasında yer almaktadır. Ayrıca Ziraat Endüstrisinde demir boruların kullanımı oldukça popülerdir. Sıcak ve soğuk olarak kendini düzenleyebilme özelliği olan bu ürünlere sahip olmak için Çayırova Profil olarak bizi seçebilirsiniz.